Προσωπικό

prosopiko

Η προσεκτική επιλογή κατάλληλα εκπαιδευμένου και έμπειρου προσωπικού έχει συμβάλλει τα μέγιστα στην εξέλιξη της εταιρίας.

Αρχή της Sector είναι η διατήρηση ενός βασικού κορμού στελεχών από τη γραμματεία και την τεχνική υπηρεσία έως το προσωπικό φύλαξης, ώστε να υπάρχει γνώση τυχόν προβλήματος σε προσωπικό επίπεδο και αμεσότητα στην αντιμετώπιση του.

Η ομοιογένεια αυτή θεωρείται ως ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα στην ποιότητα των παρεχόμενων Υπηρεσιών που προσφέρει η Sector.

Τα τελευταία χρόνια εφαρμόζεται από την εταιρία ένα σύστημα αξιολόγησης προσωπικού, που έχει συνεισφέρει σημαντικά στις παρεχόμενες Υπηρεσίες Security και όχι μόνον.