Κέντρο Λήψης Σημάτων – Εικόνας

 

Κέντρο Λήψης Σημάτων

Το Κέντρο Λήψης Σημάτων της Sector (Κεντρικός Σταθμός), ένα από τα αρτιότερα και ασφαλέστερα της χώρας, διαθέτει εξοπλισμό λήψης σημάτων συναγερμού σε όλα τα γνωστά πρωτόκολλα.

Η λήψη σημάτων συναγερμού και εικόνας πραγματοποιείται μέσω του αστικού σταθερού τηλεφωνικού δικτύου, αλλά και κινητής τηλεφωνίας, GPRS ή 3/4G.

Ειδικά εκπαιδευμένο & εξειδικευμένο προσωπικό επανδρώνει το Επιχειρησιακό Κέντρο της Sector.

Οι χειριστές του Κεντρικού Σταθμού παρακολουθούν και ελέγχουν σε 24ωρη βάση την καλή λειτουργία των συστημάτων και επεμβαίνουν σε περίπτωση διάρρηξης ή τεχνικής βλάβης.

Ο Κεντρικός Σταθμός της Sector εφαρμόζοντας την ψηφιακή τεχνολογία διαθέτει εξοπλισμό λήψης που μπορεί να δεχθεί εκατοντάδες είδη σημάτων.

Τα λαμβανόμενα ψηφιακά σήματα μπορούν να συνοψισθούν στις ακόλουθες κύριες κατηγορίες:

Alarm
Διάρρηξη

 

Η κωδικοποιημένη λήψη και αναφορά σημάτων συναγερμού ανά ζώνη, συμβάλλει στον άμεσο εντοπισμό των διαρρηκτών . Παράλληλα διευκολύνεται ουσιαστικά η καθοδήγηση των Αρχών ή των Δυνάμεων Άμεσης Επέμβασης της Sector.

 

Alarm
Προσωπικής Απειλής

 

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ο Πελάτης – Συνδρομητής πιέζοντας το ειδικό πλήκτρο του συστήματος ασφαλείας, έχει τη δυνατότητα να μεταδώσει μυστικό ή ηχητικό σήμα στον Κεντρικό Σταθμό που προβαίνει άμεσα στην ειδοποίηση των Αρχών.

 

Alarm
Πυρκαγιάς

 

Η λήψη σήματος από το σύστημα πυρανίχνευσης έχει ως αποτέλεσμα την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής και των κλειδούχων της εγκατάστασης.

 

Alarm
Ιατρικής Βοήθειας

 
Ο επόπτης του Κεντρικού Σταθμού ενημερώνεται για ανάγκη Ιατρικής Βοήθειας του Πελάτη – Συνδρομητή και ειδοποιεί άμεσα το ΕΚΑΒ και τους οικείους του.

 

Alarm
Διακοπής Ρεύματος

 
Η συνεχής παροχή ρεύματος πόλης διασφαλίζεται με την άμεση ειδοποίηση των κλειδούχων σε περίπτωση λήψης σήματος διακοπής ρεύματος πόλης (ΔΕΗ).

 

Alarm
Χαμηλής Τάσης Συσσωρευτών

 

Πολύωρη διακοπή ρεύματος πόλης έχει ως αποτέλεσμα την πτώση της τάσης των ενσωματωμένων συσσωρευτών και την αποστολή σχετικού σήματος στον Κεντρικό Σταθμό.

 

Alarm
Διακοπής Τηλεφωνικής Γραμμής

 

Εφόσον το σύστημα ασφαλείας διαθέτει ασύρματο εξοπλισμό GSM ή GPRS, ο Κεντρικός Σταθμός μπορεί σε απόπειρα διάρρηξης να ενημερώνεται για διακοπή της σύνδεσης με το δίκτυο σταθερής τηλεφωνίας.

 

Alarm
Ειδικών εφαρμογών μετά από συνεννόηση

 

Παρακολουθούνται για παράδειγμα θερμοκρασίες ψυκτικών θαλάμων, στάθμη δεξαμενών, υδροηλεκτρικών μονάδων σταθμών παραγωγής ενέργειας και φωτοβολταϊκών πάρκων.

 

kentro lipsis eikonas

Η Sector εφαρμόζει εδώ και χρόνια το σύστημα ψηφιακής παρακολούθησης εικόνας μέσω διαδικτύου, προσφέροντας ουσιαστικές και ασφαλείς λύσεις στην ηλεκτρονική φύλαξη εγκαταστάσεων.

Το Προσωπικό Ασφαλείας του Κεντρικού Σταθμού παρακολουθεί εικόνες από τα Κλειστά Κυκλώματα Τηλεόρασης των Πελατών σε τακτά χρονικά διαστήματα εφαρμόζοντας το σύστημα Περιπολίας Virtual Patrol.

Κινητοποίηση υπάρχει και σε περίπτωση διαπίστωσης συμβάντος μέσω της ανίχνευσης κίνησης (Video Motion) των ψηφιακών καταγραφικών.