Δίκτυα Κατηγορίας 5Ε,6 – Οπτικών Ινών

 

Ideal-Communications-Fiber-Optics

Η Sector εγκαθιστά και υποστηρίζει τα πλέον σύγχρονα δίκτυα πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (Category 5E & 6) και οπτικών ινών. Τα δίκτυα που εγκαθιστά η Εταιρία εφοδιάζονται με πρωτόκολλο μέτρησης και παράδοσης. Τα συστήματα δομημένης καλωδίωσης βρίσκουν εφαρμογές σε: μηχανοργάνωση, τηλεφωνικά συστήματα, ενδοεπικοινωνία, συστήματα ασφαλείας, δίκτυα μεταφοράς δεδομένων (εικόνα, ήχος) κ.α.