Συστήματα Μεγαφωνικής Αναγγελίας

 
 

pa

Τα συστήματα ήχου της Εταιρίας καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών. Η Sector υποστηρίζει επαγγελματικές μεγαφωνικές εγκαταστάσεις για πολυκαταστήματα & βιομηχανίες, συστήματα Διανομής Ήχου (Public address) και Μεταφραστικά Συστήματα για Συνεδριακά Κέντρα.

 
CCS 800