Τεχνική Υποστήριξη – Μελέτες Εγκαταστάσεων

texniki ypostiriksi

Έμπειρο τεχνικό προσωπικό της Sector φροντίζει για την εκπόνηση ολοκληρωμένων μελετών για την ιδανικότερη κάλυψη των αναγκών του Πελάτη.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην τεχνική κάλυψη μετά την παράδοση των εγκαταστάσεων, με σκοπό την απρόσκοπτη λειτουργία των εγκατεστημένων συστημάτων.

Η πολυετής πείρα της εταιρίας σε προηγμένα συστήματα ασφάλειας & τηλεπικοινωνιών εγγυάται την απρόσκοπτη λειτουργία των προϊόντων που εγκαθιστούμε.